2/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Odsłony: 313
Drukuj Email

logotypy razem

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 2/2021

Data ogłoszenia: 14.05.2021 r.
Termin naboru: 28 maja 2021 - 11 czerwca 2021roku
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 530 934,78 zł


- Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 50%.

- Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy.

- Limit pomocy przeznaczonej dla jednego beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

- Limit pomocy na realizację jednej operacji zgodnie z ustalonymi przez LGD warunkami wynosi 176 978,26 zł

- Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 6 pkt.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, miejscowość: Waryś 327A,                 od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Zakres tematyczny operacji:
• Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe.
• Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD - w dwóch egzemplarzach);
2. Załącznik dotyczący spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących wybór operacji.

Dokumenty oraz ważne informacje
Ogłoszenie o naborze - otwórz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) zaktualizowana 1 grudnia 2017 r. - otwórz
Biznesplan (wersja 3z)
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz
Załącznik do wniosku - otwórz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

________________________________________

Procedury oceny i wyboru operacji
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria premiujące wybór operacji
Księga wizualizacji
Najczęściej zadawane pytania
________________________________________
Wzór umowy oraz formularz wniosku o płatność z załącznikami

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz