3/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Odsłony: 373
Drukuj Email

baner-stopka

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 3/2019

Data ogłoszenia: 23.09.2019 r.

Renowacja zabytków

Termin naboru: 14 października - 30 października 2019 roku

Wysokość dostępnych środków na operacje: 163 630,35 zł

 •  Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kwalifikowanych kosztów operacji w wysokości (intensywność pomocy):

Jednostki sektora finansów publicznych 63,63%
Podmioty wykonujące działalność gospodarczą do 70%
Organizacje pozarządowe do 80%
W przypadku innych podmiotów do 70%

 

 • Maksymalna wysokość pomocy przeznaczona na realizację 1 operacji oraz dla 1 beneficjenta wynosi 300 000 zł. Limit ten nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
 • Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna całkowita wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł.
 • Limit pomocy na realizację jednego wskaźnika zgodnie z ustalonymi przez LGD warunkami wynosi 54 543 zł

Zakres tematyczny operacji:

 • Nazwa przedsięwzięcia: Renowacja zabytków
 • Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”; miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 14 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Dokumenty oraz ważne informacje

 1. Ogłoszenie o naborze

Etap złożenia wniosku

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
 4. Biznesplan (wersja 3z) - otwórz
 5. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz
 6. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz
 7. Załącznik do wniosku - otwórz
 8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 9. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

 

Etap realizacji

 1. Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z) - otwórz
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji - otwórz
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - otwórz
 4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - otwórz
 5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz
 6. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 7. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji  (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz
 8. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji - otwórz
 9. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji - otwórz

Etap rozliczenia

 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz
 4. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - otwórz
 5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz