1/2019 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Odsłony: 554
Drukuj Email

 logotypy razem

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 1/2019

Data ogłoszenia: 12.02.2019 r.

Termin naboru: 28 lutego - 15 marzec 2019 roku

Wysokość dostępnych środków na operacje: 2 048 250,22 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji w wysokości 50%

 •  Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kwalifikowanych kosztów operacji w wysokości do 50%
 •  Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy, przy czym wsparcie na jedno miejsce pracy wynosi 85 000 zł
 •  Limit pomocy przeznaczonej dla jednego beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi 300 000 zł.
 •  Limit pomocy na realizację jednej operacji zgodnie z ustalonymi przez LGD warunkami wynosi 170 000 zł.

Zakres tematyczny operacji:

 • Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe.
 • Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Dokumenty oraz ważne informacje

 1. Ogłoszenie o naborze

Etap złożenia wniosku

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
 4. Biznesplan (wersja 3z) - otwórz
 5. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz
 6. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz
 7. Załącznik do wniosku - otwórz
 8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 9. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

Etap realizacji

 1. Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z) - otwórz
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji - otwórz
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - otwórz
 4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - otwórz
 5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz
 6. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 7. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji  (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz
 8. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji - otwórz
 9. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji - otwórz

Etap rozliczenia

 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
 4. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - otwórz
 5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz