2/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

04 kwiecień 2018
Odsłony: 1240
Drukuj

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 2/2018

 

Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin naboru: 25 kwietnia - 22 maja 2018 roku.

Wysokość dostępnych środków na operacje: 430 525 zł 

Data ogłoszenia: 04.04.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”; miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Zakres tematyczny operacji:

Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD - w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty oraz ważne informacje

 1. Ogłoszenie o naborze - otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
  1. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) (wersja 3z) - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
 4. Biznesplan (wersja 3z)
  1. Biznesplan (.docx) - otwórz
  2. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  3. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - zaktualizowane 16 października 2017 r. - otwórz
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz
 8. Załącznik do wniosku - otwórz
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria premiujące wybór operacji

Księga wizualizacji

Najczęściej zadawane pytania


 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
  1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  5. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (pdf.) - otwórz
 2. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
  1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
  2. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu - otwórz
  3. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz