2/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

04 kwiecień 2018
Odsłony: 1239
Drukuj Email

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 2/2018

 

Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin naboru: 25 kwietnia - 22 maja 2018 roku.

Wysokość dostępnych środków na operacje: 430 525 zł 

Data ogłoszenia: 04.04.2018 r.

 • Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kwalifikowanych kosztów operacji w wysokości do 50%
 • Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy, przy czym wsparcie na jedno miejsce pracy wynosi 85 000 zł
 • Limit pomocy przeznaczonej dla jednego beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi 300 000 zł.
 • Limit pomocy na realizację jednej operacji zgodnie z ustalonymi przez LGD warunkami wynosi 85 000 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”; miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Zakres tematyczny operacji:

 • Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe.
 • Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.

Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD - w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty oraz ważne informacje

 1. Ogłoszenie o naborze - otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
  1. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) (wersja 3z) - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
 4. Biznesplan (wersja 3z)
  1. Biznesplan (.docx) - otwórz
  2. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  3. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - zaktualizowane 16 października 2017 r. - otwórz
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz
 8. Załącznik do wniosku - otwórz
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria premiujące wybór operacji

Księga wizualizacji

Najczęściej zadawane pytania


 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
  1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  5. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (pdf.) - otwórz
 2. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
  1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
  2. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu - otwórz
  3. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz