3/2017 - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

14 luty 2017
Odsłony: 928
Drukuj Email

 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin naboru: 3 - 20 marca 2017 roku

Wysokość dostępnych środków na operacje: 160 000 zł 

Data ogłoszenia: 14.02.2017

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin naboru: 3 - 20 marca 2017 roku

Wysokość dostępnych środków na operacje: 160 000 zł 

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kwalifikowanych kosztów operacji w wysokości:

 • Jednostki sektora finansów publicznych - 63,63%
 • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą - do 70%
 • Organizacje pozarządowe - do 80%
 • W przypadku innych podmiotów - do 70%

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”; miejscowość: Waryś 327Aod poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Zakres tematyczny operacji:

 • Nazwa przedsięwzięcia: Działania w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo Przedgórza
 • Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba  działań promujących obszar Przedgórza

Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD - w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty oraz ważne informacje

 1. Ogłoszenie o naborze - otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz
 4. Biznesplan (wersja 2z)
  1. Biznesplan (.docx) - otwórz
  2. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  3. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz
 8. Załącznik do wniosku - otwórz
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria premiujące wybór operacji

Księga wizualizacji

Najczęściej zadawane pytania


 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.
  1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz
 2. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz