2/2016 - Rozwijanie działalności gospodarczej

30 wrzesień 2016 Odsłony: 2100
Drukuj

Termin naboru: 17 października - 2 listopada 2016 roku

Wysokość dostępnych środków na operacje: 748 000 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji w wysokości 50%.

 

Data ogłoszenia: 30.09.2016

Termin naboru: 17 października - 2 listopada 2016 roku

Wysokość dostępnych środków na operacje: 748 000 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji w wysokości 50%.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

8) Wniosek Beneficjenta o zaliczkę - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - otwórz

10) Wzór gwarancji zaliczkowej - otwórz

11) Załącznik do wniosku - otwórz

12) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

 


 


 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Opublikowano