1/2016 - Podejmowanie działalności gospodarczej

30 wrzesień 2016 Odsłony: 740
Drukuj

 logotypy razem

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 1/2016

Data ogłoszenia: 30.09.2016

Termin naboru: 17 października - 2 listopada 2016 roku

Wysokość dostępnych środków na operacje: 480 000 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000 zł lub 70 000 zł (jeśli operacja mieści się w wykazie zawodów deficytowych określonych w LSR: ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk).

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

6) Załącznik do wniosku - otwórz

7) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Opublikowano