Projekty beneficjentów

Odsłony: 12370
Drukuj Email

To udało się już zrealizować...

MAŁE PROJEKTY

1.
BENEFICJENT: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie
TYTUŁ OPERACJI: Promocja czytelnictwa i walorów Gminy Borzęcin poprzez wydanie teki „Zabytki ziemi Borzęcińskiej” oraz konkursy i spotkania autorskie w Borzęcinie i Bielczy.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 19 880,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI: Celem operacji była promocja Gminy Borzęcin poprzez wydanie teki z ilustracjami zbytków, utrwalającej architekturę zabudowy XVII, XIX, XX w. oraz organizacja konkursu historycznego, który nawiązywał do tradycji i kultury lokalnej. Ponadto, realizując ambicje społeczności lokalnej dostępu do wiedzy i perspektyw rozwoju wszystkich grup społecznych, w ramach projektu biblioteka zorganizowała spotkania z pisarzami, przez co wzbogaciła ofertę edukacyjną.

2.
BENEFICJENT: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
TYTUŁ OPERACJI: Organizacja imprezy kulturalno-sportowej pt. VI Dni Miasta i Gminy w Radłowie.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 990,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem operacji było pobudzenie świadomości i tożsamości mieszkańców gminy i regionu poprzez promocję rękodzieła i twórczości lokalnej. W ramach operacji zorganizowano imprezę, w trakcie której odbyły się występy zespołów folklorystycznych oraz koncert zaproszonej gwiazdy – Zespół Video. Przeprowadzono także turnieje sportowe, gry i zabawy dla dzieci. Ponadto zaprezentowano dorobek artystyczny Gminy Radłów oraz produkty regionalne z terenu Przedgórza.

3.
BENEFICJENT: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
TYTUŁ OPERACJI: Zakup urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 200,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Cel projektu to udostępnienie urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu. Realizacja operacji umożliwia bibliotece dostęp do Centralnego Katalogu Elektronicznego oraz zwiększa ilość stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, a także daje szansę wyrównania różnic w dostępie do wiedzy i informacji młodzieży uczącej się i pracującej.

4.
BENEFICJENT: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
TYTUŁ OPERACJI: Warsztaty folklorystyczne dla dziecięco-młodzieżowych zespołów ludowych działających przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 557,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem nadrzędnym operacji było stworzenie programu edukacji folklorystycznej w formie warsztatów dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów ludowych działających na obszarze LGD oraz dla nowoutworzonej Dziecięcej Kapeli Ludowej. Warsztaty choreograficzno-muzyczne stwarzają możliwość kultywowania tradycji tańców, przyśpiewek oraz obrzędów ludowych regionu Krakowiaków Wschodnich.

5.
BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie
TYTUŁ OPERACJI: Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjno-kulturalnego – Borzęckie Święto Grzyba – Bawmy się z Leaderem
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 900,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Podstawowy cel to organizacja imprezy, wzbogacającej ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców obszaru LGD i regionu oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu. Działanie tego typu zachęca i tworzy warunki do spędzania w sposób aktywny wolnego czasu. Impreza była także doskonałą okazją do zacieśnienia więzi. Realizacja takiej operacji dała też szansę na rozwój turystyki, stanowiła doskonały element promocji turystycznej obszaru. Podczas imprezy wystąpiły zespoły regionalne oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej, tj.: Andrzej Piaseczny i Stachursky. Zorganizowano również konkurs dla gospodarstw agroturystycznych na potrawy z grzybów, których mogli kosztować uczestnicy imprezy. Najmłodsi natomiast wzięli udział w licznych zabawach i konkursach.

6.
BENEFICJENT: Stowarzyszenie na rzecz Sportu, Rekreacji i Turystyki „START”
TYTUŁ OPERACJI: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Radłów i gminy Radłów
KWOTA DOFINANSOWANIA: 14 488,12 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego trybu życia. W ramach projektu zorganizowano zajęcia z dwoma grupami młodzieży i dzieci. Podczas Dni Radłowa przeprowadzono turnieje sportowe oraz liczne wyjazdy rekreacyjne.

7.
BENEFICJENT: Jerzy Żurek
TYTUŁ OPERACJI: Utworzenie Izby chleba z dawnymi tradycjami wsi.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 990,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
„Izba chleba” powstała w gospodarstwie agroturystycznym „Stawówka” położonym w miejscowości Przyborów. Poprzez wzbogacenie oferty samego gospodarstwa projekt ten podnosi atrakcyjność turystyczną całego obszaru. Ponadto propaguje tradycje i obrzędy wsi dawnej i dzisiejszej, gdyż goście odwiedzający gospodarstwo agroturystyczne mogą uczestniczyć w tradycyjnym wypieku chleba, nawiązując do zapomnianych już zwyczajów. Wnętrze Izby urządzono w dawnym wiejskim stylu oraz wyposażono w liczne eksponaty służące do tradycyjnego wypieku chleba, m.in. młynek do przesiewania zboża, dzieże, kołowrotek, żarna.

8.
BENEFICJENT: Gminna Radłów
TYTUŁ OPERACJI:
1. Budowa placu zabaw w Radłowie.
2. Budowa placu zabaw w Woli Radłowskiej.
KWOTA DOFINANSOWANIA:
1. Budowa placu zabaw w Radłowie – 20 114,91 zł
2. Budowa placu zabaw w Woli Radłowskiej – 16 440,48 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem obydwu projektów było stworzenie najmłodszym mieszkańcom gminy Radłów bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw na wolnym powietrzu na powstających placach zabaw. Projekt skierowany był głównie dla dzieci, które dzięki jego realizacji mają bezpieczne miejsce do zabawy. W ramach przedsięwzięcia zamontowano zestawy zjeżdżalni i drabinek, huśtawki oraz utworzono piaskownice. Na ogrodzonych placach usytuowano również ławki.

Zobacz zdjęcia powstałych placów zabaw

9.
BENEFICJENT: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Dębnie
TYTUŁ OPERACJI: Renowacja zabytkowego pomnika nagrobkowego ś.p. Stanisława Chodackiego.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 11 385,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Renowacja zabytkowego pomnika służy zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a tym samym podniesieniu walorów turystycznych regionu. Neogotycki nagrobek wykonany z piaskowca ma formę wysokiego, dekorowanego cokołu, na którym stoi figura Matki Bożej Różańcowej. Pochodzący z 1867 roku nagrobek został odnowiony zgodnie z projektem konserwatorskim i nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zobacz zdjęcia zabytkowego pomnika po renowacji

10.
BENEFICJENT: Gmina Dębno
TYTUŁ OPERACJI: Budowa placu zabaw w Porąbce Uszewskiej.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 19 000,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem operacji było zaspokojenie potrzeby ruchu, zabawy i integracji mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Porąbce Uszewskiej jako obiektu spełniającego funkcje publiczne i społeczno-kulturalne w środowisku wiejskim.

Zobacz plan placu zabaw


11.
BENEFICJENT: Gmina Brzesko
TYTUŁ OPERACJI: Audioprzewodnik po Ziemi Brzeskiej.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 300,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Opracowanie składa się z trzech 12-minutowych audycji. Eksperci oprowadzają słuchacza po trasie wyznaczonej przez interesujące obiekty architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze, przybliżają ich walory i mówią o roli, jaką pełniły w przeszłości, nie stroniąc od legend czy anegdot. Każdą z eskapad prowadzi dwoje przewodników - mężczyzna i kobieta w towarzystwie owych ekspertów, którzy opowiadają o nieznanych szczegółach odwiedzanych miejsc i obiektów. Audioprzewodnik jest znakomitym źródłem wiedzy o lokalnej historii dla młodzieży szkolnej, to prawdziwa historia regionu „w pigułce” - zawiera cenne informacje o ziemi brzeskiej i zachęca do aktywnej turystyki indywidualnej i grupowej. 

Tutaj możesz odsłuchać audioprzewodnik i zwiedzić Brzesko z okolicami 

12.
BENEFICJENT: Gmina Radłów
TYTUŁ OPERACJI: Remont kuchni w domu ludowym w Marcinkowicach pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 689,39 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego programem PROW na lata 2007-2013 został wykonany remont kuchni w Domu Ludowym w Marcinkowicach. Celem operacji było podniesienie jakości życia mieszkańców w Marcinkowicach poprzez rozwijanie lokalnej infrastruktury społeczno-kulturalnej. W ramach przedsięwzięcia wykonano remont instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, wyremontowano także posadzki oraz wymieniono kuchnie gazowe. Wartość całej inwestycji to 29 325,65 zł.

Zobacz zdjęcia wyremontowanej kuchni 

13.
BENEFICJENT: Brzeska Agencja Wydawnicza Marek Latasiewicz
TYTUŁ OPERACJI: „Tu się wszystko zaczęło” – publikacja książki o ludziach sukcesu, mających korzenie w Gminie Brzesko”.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 20 205,15 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem operacji była promocja ziemi brzeskiej, poprzez wydanie publikacji prezentującej wybitne osobowości, pochodzące z gminy Brzesko, które miały i mają duży wpływ na jej bogactwo kulturowe, społeczne, gospodarcze i historię lokalną. W książce znajduje się 35 rozdziałów poświęconych mieszkańcom gminy Brzesko – artystom, sportowcom, naukowcom, kapłanom, przedsiębiorcom, społecznikom i tym, którzy w ekstremalnych warunkach obozu koncentracyjnego wykazali się heroizmem i nie dali się złamać. Autorzy wykorzystali gatunki dziennikarskie – reportaż i wywiad. Nie skupiali się na wyliczeniu faktów przełomowych z biografii, ale wyciągali swoich rozmówców na wynurzenia o swojej małej ojczyźnie, ale także o polskiej historii, zmianach ekonomicznych, sztuce i ludzkiej naturze.

Kliknij aby pobrać książkę "Tu się wszystko zaczęło"

14.
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Radłowskiej
TYTUŁ OPERACJI: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Radłowskiej.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 21 730,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem operacji było podniesienie jakości życia mieszkańców w Woli Radłowskiej poprzez rozwijanie lokalnej infrastruktury społeczno-kulturalnej. W ramach tego zadania wykonano klimatyzację, zamontowano sufit podwieszany oraz zakupiono część wyposażenia świetlicy. Suma kosztów kwalifikowanych wyniosła 31.783 zł.

Zobacz zdjęcia remontowanej świetlicy wiejskiej 

15.
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Wał Rudzie
TYTUŁ OPERACJI: ”I Ty możesz uratować ludzkie życie…”.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem operacji było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na obszarze LGD. Projekt polegał na organizacji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży oraz Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radłów. W ramach projektu zakupiono także sprzęt do przeprowadzania wykładów i szkoleń w udzielaniu pierwszej pomocy oraz sprzęt potrzebny w udzielaniu pierwszej pomocy podczas akcji ratowniczych. Uczestnicy szkoleń uzyskali wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

16.
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Wał Rudzie
TYTUŁ OPERACJI: 90 lat ratowania mienia i życia.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 500,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem operacji było upamiętnienie 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wał Rudzie poprzez organizację jubileuszowej imprezy plenerowej. W jej ramach odprawiona została uroczysta Msza święta, obył się koncert orkiestr dętych oraz zawody strażackie. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

17.
BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie
TYTUŁ OPERACJI: „Pieśni ludu krakowskiego-Borzęcin i okolice” – promocja lokalnej twórczości kulturalnej na bazie wydanej książki powstałej w oparciu o zebrany materiał etnograficzny dotyczący folkloru ziemi borzęcińskiej.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 18 750,20 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Wydana książka przyczyniła się do kultywowania i zachowania tradycji, ma tez wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego obszaru oraz integrację mieszkańców wokół własnej, bogatej tradycji muzycznego folkloru, a także budowanie tożsamości lokalnej na bazie własnej historii. Publikacja powstała w oparciu o zebrany, nadzwyczaj bogaty materiał etnograficzny, związany z folklorem ziemi borzęcińskiej. Realizację projektu zwieńczyło spotkanie promocyjne. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 28.088,26 zł.

18.
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie
TYTUŁ OPERACJI: „Organizacja imprez kulturalnych upamiętniających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radłów w walce o niepodległość podczas II wojny światowej oraz zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej OSP w Radłowie, mający na celu kultywowanie miejscowych tradycji."
KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 320,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
W ramach projektu zorganizowano dwie imprezy kulturalno-patriotyczne tj.: rekonstrukcja zbrojnej Akcji III Most w Zabawie-Wal Rudzie oraz uroczystości związane z 71. rocznicą Bitwy Radłowskiej. Ponadto zakupiono mundury galowe dla Orkiestry Dętej w Radłowie.

19.
BENEFICJENT: Stowarzyszenie "Dębowe Wrota"
TYTUŁ OPERACJI: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Porąbka Uszewska”
KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
Celem operacji była poprawa warunków życia ludności wiejskiej i stworzenie nowych możliwości nawiązywania kontaktów społecznych poprzez aranżację przestrzeni publicznej centrum wsi Porąbka Uszewska. Działania, które weszły w zakres projektu to: wyrównanie placu, wykonanie oraz montaż 15 ławek, 6 stołów, koszy na śmieci. W ramach operacji wykonano ścieżki prowadzące do miejsc odpoczynku, przygotowano także miejsce na ognisko. Wykonano ogrodzenie, które zapewni bezpieczeństwo dzieciom. Dla zapewnienia przyjaznych warunków najmłodszym, ogrodzenie miejscami wykonano w kształcie kredek oraz nasadzono rośliny ozdobne. Koło Gospodyń Wiejskich działające na terenie Porąbki Uszewskiej podarowało na ten cel 80 krzewów wieloletnich takich jak: bzy, jarzębina, jaśmin oraz iglaki. Część terenu pozostawiono jako wolną przestrzeń do zabawy, gdzie najmłodsi mogą grać w piłkę, jeździć na rowerze, pograć w tenisa itp. Nawiązując do charakteru miejscowości, jednocześnie wkomponowując się w środowisko naturalne; stoły, ławki oraz ogrodzenie zostały wykonane z drewna. Z pozyskanych środków zakupiono materiały m.in.: drewno, impregnaty, farby, pędzle, wkręty, krawężniki, żwir itp. Całość prac została wykonana nieodpłatnie przez osoby wchodzące w skład stowarzyszenia, mieszkańców wsi oraz partnerów w miesiącach maj - sierpień 2012 r.

Jak powstawał plac ? Zobacz galerię zdjęć "Porąbka pięknieje" cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 

Zobacz więcej informacji i zdjęcia projektu


 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI


1.
BENEFICJENT: Gmina Dębno
TYTUŁ OPERACJI: Budowa parkingu w miejscowości Dębno celem przekazania go na potrzeby użytku społeczności lokalnej.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 74 889,68 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI:
W ramach projektu powstał wygodny parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych, zlokalizowany w pobliżu kościoła, szkoły podstawowej i kompleksu boisk „Orlik”. Prace objęły m.in. plantowanie skarp i korony nasypów, umocnienie rowów korytkami żelbetowymi, wykonanie ścieżki z kostki brukowej, nawierzchni bitumicznej, krawężników betonowych i oznakowania poziomego. Ponadto zamontowano ławki parkowe i posadzono drzewa ozdobne.

 


 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

1.
BENEFICJENT: Janusz Duda
TYTUŁ OPERACJI: „Zakup ciągnika i maszyn rolniczych w celu wzrostu dochodowości z działalności pozarolniczej.”
KWOTA DOFINANSOWANIA: 88 050,00 zł
CEL I REALIZACJA OPERACJI: Wzrost dochodu z działalnosci pozarolniczej poprzez zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną. 


 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

 

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz