Odnowa i rozwój wsi

Odsłony: 3411
Drukuj

Termin naboru: 21 października 2013 r. - 14 listopada 2013 r.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2013 roku wynosi: 2 900 000 zł.

Termin naboru: 21 października 2013 r. - 14 listopada 2013 r.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2013 roku wynosi: 2 900 000 zł. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Aktualna stawka za godzinę pracy własnej wynosi 20,23 zł.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego robocze wersje wniosków nie mogą być przyjęte przez LGD.

Dokumenty i ważne informacje:

Informacja o naborze

Wykaz dokumentów

Dokumentacja konkursowa

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik do wniosku

Oświadczenie wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych

 


 

Karta zgodności z lokalnymi kryteriami

Karta oceny zgodności z LSR

Opis kryteriów oceny merytorycznej

Minimalne wymagania

Porozumienie ws. udostępnienia systemu Guide 24/24

Manual Informacji Graficznej

Schemat Informacji Turystycznej

Miniporadnik dla zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie