Odnowa i rozwój wsi

Odsłony: 2892
Drukuj

Termin naboru: 13 czerwca 2013 r. - 10 lipca 2013 r. 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2013 roku wynosi: 1 188 301,92 zł

Termin naboru: 13 czerwca 2013 r. - 10 lipca 2013 r. 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2013 roku wynosi: 1 188 301,92 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami  oraz  w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego robocze wersje wniosków nie mogą być przyjęte przez LGD. 

Dokumenty i ważne informacje:

Informacja o naborze

Dokumentacja konkursowa

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

Oświadczenie Wnioskodawcy


Minimalne wymagania

Wykaz wymaganych dokumentów

Karta oceny zgodności z LSR

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Opis lokalnych kryteriów oceny