Odnowa i rozwój wsi

Odsłony: 2230
Drukuj

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze" działającego na terenie gmin: Borzęcin, Radłów. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 12.04.2010 - 27.04.2010 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.wrotamalopolski.pl, Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowskiej Grupy Działania „Przedgórze" www.lgdprzedgorze.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowskaj Grupy Działania „Przedgórze" www.lgdprzedgorze.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze" miejscowość: Waryś 327 A  

Wysokość dostępnych środków w 2010 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu:
- „Odnowa i rozwój wsi" wynosi 400 000 zł.
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wynosi 170 000 zł.
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wynosi 170 000 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w biurze Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupy Działania „Przedgórze".
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupy Działania „Przedgórze" oraz pod numerami  tel.  014 684 66 66, 0 883 599 699.
pdf Instrukcja wypełniania wniosku 419.88 Kb

doc Dokumentacja konkursowa 395.50 Kb
doc Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 368.00 Kb
doc Karta oceny zgodności z LSR Przedgórze 333.50 Kb
doc Wykaz niezbędnych dokumentów 324.50 Kb
doc Oświadczenie Wnioskodawcy 324.00 Kb
doc Załącznik do wniosku 332.50 Kb
xlsx Wniosek Odnowa i rozwój wsi 383.19 Kb

W przypadku problemów z otwarciem plików exce-la należy zainstalować Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007 dostępny TUTAJ