Małe projekty

Odsłony: 2302
Drukuj

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małe projekty", wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze" działającej na terenie gmin:  Borzęcin, Radłów. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 24.05.2010 - 08.06.2010

 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze" miejscowość: Waryś 327 A,                w godzinach:  8.00 - 16.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze"  www.lgdprzedgorze.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze" www.lgdprzedgorze.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze" miejscowość: Waryś 327 A

Wysokość dostępnych środków w 2010 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu:

- „Małe projekty" wynosi 200 000 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w biurze Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze". Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowska Grupa Działania „Przedgórze" oraz pod numerami  tel.  014 684 66 66,  0 883 599 699.


doc Wykaz niezbędnych dokumentów 330.50 Kb
doc Karta oceny zgodności z LSR Przedgórze 333.50 Kb
doc Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 369.50 Kb
doc Dokumentacja konkursowa 400.00 Kb
doc Oświadczenie Wnioskodawcy 329.50 Kb
doc Załącznik do wniosku 322.38 Kb
pdf  Instrukcja wypełniania wniosku 527.97 Kb
xls Wniosek Małe Projekty 635.00 Kb
zip Wszystkie załączniki w formacie ZIP 2.43 Mb