Konsultacje

Drukuj Email
Odsłony: 6172

KIM SĄ DEFAWORYZOWANI?

Informujemy, że m.in. w związku z realizacją projektu własnego dotyczącego organizacji kursów zawodowych dla osób z grupy defaworyzwanej, określonej w LSR jako osoby bezrobotne w wieku do 30 lat, istnieje konieczność zmiany parametru tejże grupy. Rozpoczynamy w tej sprawie konsultacje społeczne.

Konieczność aktualizacji parametrów grupy defaworyzowanej wymuszają zmiany, jakie zaszły od czasu, kiedy tworzona była Lokalna Strategia Rozwoju, i dotyczą one znacząco zmieniającego się zapotrzebowania społecznego i zmian na rynku pracy. Zasadniczo zmniejszyła się liczba bezrobotnych na naszym obszarze – z ok. 14% do poniżej 6% - zmiany zaszły też w najbardziej poszukiwanych zawodach.

Oczekujemy więc na Państwa sugestie i propozycje odnośnie planowanej zmiany w określeniu grupy osób defaworyzowanych. Analiza rynku pracy oraz doświadczenia nabyte przez LGD w trakcie rozpoczętej realizacji projektu własnego wskazują na konieczność zmiany ograniczenia wiekowego bezrobotnych lub całkowitego zniesienia takiego warunku.

Sugestie i propozycje prosimy zgłaszać bezpośrednio w Biurze LGD lub droga mailową i telefoniczną do dnia 8 marca 2018 roku. Istnieje również możliwość przesłania swych uwag na załączonym formularzu.

Formularz zmiany zapisów w LSR

 


 

AKTUALIZACJA LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY GRANTOBIORCÓW - KONSULTACJE

Podczas swego posiedzenia 6 grudnia br. Rada Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, bazując na doświadczeniach ostatnich naborów wniosków na realizację zadań grantowych złożyła wniosek o dokonanie aktualizacji lokalnych kryteriów oceny i wyboru grantobiorców.

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w trakcie oceny wniosków garntobiorców, zaproponowano doprecyzować opisu Kryterium 4: Zwiększenie aktywności społecznej oraz sportowej, w taki sposób, żeby punkty w tym kryterium mogli otrzymać wnioskodawcy, których zadania alternatywnie a nie łącznie przewidują działania „aktywizujące społeczność” i/lub „pobudzające do aktywności sportowej”.

Kryteria wyboru - projekty grantowe

Doprecyzowanie dotyczy dotychczasowego zapisu: „Preferowane są operacje w których przewidziano działania aktywizujące lokalną społeczność mieszkańców oraz pobudzające mieszkańców do aktywności sportowej.”

Zaproponowano zaktualizowany zapis następującej treści: „Preferowane są operacje w których przewidziano działania aktywizujące lokalną społeczność i/lub pobudzające mieszkańców do aktywności sportowej.”

W związku z powyższym LGD „Kwartet na Przedgórzu” zwraca się z prośbą o przekazywanie uwag i opinii do zaproponowanej aktualizacji lokalnych kryteriów oceny i wyboru grantobiorców. Uwagi prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmiany zapisów w LSR, telefonicznie: 14 684 66 66, 883 599 699 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 10 stycznia 2018 r. do godz. 16.00.

 


 

Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiany związane są z realizacją projektu współpracy dotyczącego tworzenia oraz oznakowania tras Nordic Walking i zaznaczone są w dokumencie kolorem pomarańczowym. 

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia ''Kwartet na Przedgórzu'': poprzez formularz zmiany   na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 14 684 66 66 do 20 lipca 2017 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

 


 

Stowarzyszenie ''Kwartet na Przedgórzu'' zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag do Kryteriów wyboru dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz dla projektów grantowych.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia ''Kwartet na Przedgórzu'': poprzez formularz zmiany   na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 14 684 66 66 do 17 stycznia 2017 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Podkategorie

 • Redystrybucja środków na pomoc dla przedsiębiorców

  Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu zmiany podziału środków niewykorzystanych na realizacje operacji z zakresów: „Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

   

  Po analizie zgłaszanej potrzeby zmian i po konsultacji z Radą LGD z inicjatywą aktualizacji LSR w powyższym zakresie wystąpił Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

  Analizie poddano zarówno aktualny poziom realizacji operacji dotyczących ww. zakresów, jak również zaobserwowane zainteresowanie przedsiębiorców wskazanymi naborami. Przeanalizowano także zakres problemów, na jakie napotkali beneficjenci w realizacji każdej z operacji wybranej przez LGD do finansowania oraz uwzględniono wnioski z przeprowadzanych każdego roku warsztatów refleksyjnych, stanowiących formę periodycznej ewaluacji. Ponadto wzięto pod uwagę zmianę sytuacji rynkowej, związaną z panującą od ponad roku sytuacją epidemiczną w kraju, która spowodowała znaczący wzrost ryzyka związanego z inwestowaniem w rozwijanie funkcjonujących już firm. Zwiększyło się natomiast zainteresowanie pomocą na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

  Proponowana zmiana dotyczyć będzie przeniesienia części niewykorzystanych środków na realizację operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej na pomoc dla tworzących nowe podmioty gospodarcze. Łącznie do przeznaczenia na oba działania jest blisko 891 tys. zł. Wedle propozycji LGD po dokonanych zmianach do wykorzystania dla rozwijających swoje firmy byłoby niespełna 581 tys. zł, natomiast dla podejmujących działalność gospodarczą – 360 tys. zł.

  W związku z powyższym LGD „Kwartet na Przedgórzu” zwraca się z prośbą o przekazywanie uwag i opinii do zaproponowanej aktualizacji lokalnych kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uwagi prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmiany zapisów w LSR, telefonicznie: 14 684 66 66, 883 599 699 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00.

  Formularz zapisów w LSR

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz