Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji

Odsłony: 339
Drukuj
  1. W wyniku aktualnej oceny poziomu wdrażania LSR oraz uwzględniając zgłaszane przez członków Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu" sugestie w sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działań w bieżącej perspektywie finansowej, Lokalna Grupa działania rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Ewentualne zmiany związane są z zamiarem realizacji dwóch dodatkowych projektów współpracy, w tym jednego o charakterze międzynarodowym. Oba projekty wpisują się w zakres wdrażanej aktualnie lokalnej strategii rozwoju i dotyczą: infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz działań w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo obszaru LGD. Wspomniane operacje będą realizowane w ramach możliwego zwiększenia budżetu do 10% w ramach poddziałania 19.3 Po przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie rozpoznania w tej sprawie możliwa byłaby współpraca partnerska przy realizacji ww. projektów z czteroma lokalnymi grupami działania – trzema krajowymi oraz jedną zagraniczną.

Chęć realizowania ww. projektów współpracy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, która – jak wynika z dotychczasowych doświadczeń – zainteresowana jest zarówno rozwijaniem kultury kulinarnej oraz wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie, jak również promowaniem zdrowego trybu życia dzięki poszerzaniu oferty popularnych tras rowerowych przebiegających przez obszar LGD.

  1. Jednocześnie w związku z decyzjami podjętymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które uwzględniały sytuację epidemiczną w kraju i dotyczyły zobowiązania utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach realizowanej operacji związanej z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej – Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu" rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany w Lokalnych kryteriów wyboru operacji z przedmiotowych zakresów.

Zmiany te miałyby polegać na usunięciu z Lokalnych kryteriów wyboru operacji kryterium „Tworzenie miejsc pracy", gdyż w myśl nowych przepisów Beneficjent po otrzymaniu pomocy zobowiązany jest do utrzymania tylko 1 etatu. Przyznawanie więc punktów za deklarację stworzenia większej liczby nowych miejsc pracy jest bezzasadne.

W związku z powyższym LGD „Kwartet na Przedgórzu" zwraca się z prośbą o przekazywanie uwag i opinii do zaproponowanej aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów oceny operacji. Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu, telefonicznie: 14 684 66 66, 883 599 699 lub mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do 23 czerwca 2020 roku.

Formularz zmiany zapisów w LSR