AKTUALIZACJA LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - KONSULTACJE

Odsłony: 1195
Drukuj Email

Rozpoczynamy konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” informuje, że w związku przeprowadzoną przez UMWM kontrolą LGD i zawartym w pokontrolnym raporcie zaleceniem, rozpoczyna procedurę aktualizacji lokalnych kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

 

Aktualizacja dotyczy doprecyzowania Kryterium nr 1 Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu – dla operacji realizowanych z zakresów:

-/ Rozwijanie działalności gospodarczej;

-/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

-/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;

-/ Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.  

Powyższa aktualizacja polega na doprecyzowaniu procentowej wartości wkładu własnego wnioskodawcy w realizację projektu. Określanie dotychczasowych zakresów premiowania, oparte na przedziałach: 0% (0 pkt), 1-5% (1 pkt), 6-10% (2 pkt), 11-20% (3 pkt), powyżej 20% (4 pkt) – mogło prowadzić w skrajnych obszarach do niejednoznacznej interpretacji i budzić przy ocenie wątpliwości. Proponuje się zatem doprecyzować ww. przedziały procentowych wartości wkładu własnego, przypisując je do następujących zakresów premiowania:

0-0,49% - 0 pkt;

0,50% - 5,49% - 1 pkt;

5,50% – 10,49% - 2 pkt;

10,50% - 19,49% - 3 pkt;

Powyżej 19,49% - 4 pkt.

Ponadto w opisie przedmiotowego kryterium doprecyzowuje się zapis w nawiasie o brzmieniu: „w zaokrągleniu do pełnej wartości %”. Po zmianie zapis w nawiasie przyjmuje brzmienie: „w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku”.  

 

W związku z powyższym LGD „Kwartet na Przedgórzu” zwraca się z prośbą o przekazywanie uwag i opinii do zaproponowanej aktualizacji lokalnych kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uwagi prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmiany zapisów w LSR, telefonicznie: 14 684 66 66, 883 599 699 lub mailowo: biuroprzedgorze@gmail.com do 13 listopada 2018 r. do godz. 16.00.

 

Formularz zmiany zapisów w LSR

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz