Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji

Drukuj Email
Odsłony: 64
  1. W wyniku aktualnej oceny poziomu wdrażania LSR oraz uwzględniając zgłaszane przez członków Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu" sugestie w sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działań w bieżącej perspektywie finansowej, Lokalna Grupa działania rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Ewentualne zmiany związane są z zamiarem realizacji dwóch dodatkowych projektów współpracy, w tym jednego o charakterze międzynarodowym. Oba projekty wpisują się w zakres wdrażanej aktualnie lokalnej strategii rozwoju i dotyczą: infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz działań w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo obszaru LGD. Wspomniane operacje będą realizowane w ramach możliwego zwiększenia budżetu do 10% w ramach poddziałania 19.3 Po przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie rozpoznania w tej sprawie możliwa byłaby współpraca partnerska przy realizacji ww. projektów z czteroma lokalnymi grupami działania – trzema krajowymi oraz jedną zagraniczną.

Aktualizacja lokalnych kryteriów oceny operacji dla projektów grantowych oraz zapisów LSR

Drukuj Email
Odsłony: 368

Rozpoczynamy konsultacje społeczne

Na wniosek Rady LGD Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" rozpoczyna konsultacje społeczne projektu zmiany kryteriów wyboru operacji dla projektów grantowych. Propozycja dotyczy zmiany dotychczasowej punktacji w kryterium "Doświadczenie", która obecnie wynosi 1 lub 2 pkt. Konsultacje dotyczą również poziomu dofinansowania w projektach grantowych. Proponuje się ujednolicić przedmiotowy poziom do 100% dofinansowania dla wszytskich podmiotów.

AKTUALIZACJA LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - KONSULTACJE

Drukuj Email
Odsłony: 788

Rozpoczynamy konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” informuje, że w związku przeprowadzoną przez UMWM kontrolą LGD i zawartym w pokontrolnym raporcie zaleceniem, rozpoczyna procedurę aktualizacji lokalnych kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Konsultacje

Drukuj Email
Odsłony: 5923

KIM SĄ DEFAWORYZOWANI?

Informujemy, że m.in. w związku z realizacją projektu własnego dotyczącego organizacji kursów zawodowych dla osób z grupy defaworyzwanej, określonej w LSR jako osoby bezrobotne w wieku do 30 lat, istnieje konieczność zmiany parametru tejże grupy. Rozpoczynamy w tej sprawie konsultacje społeczne.

Konieczność aktualizacji parametrów grupy defaworyzowanej wymuszają zmiany, jakie zaszły od czasu, kiedy tworzona była Lokalna Strategia Rozwoju, i dotyczą one znacząco zmieniającego się zapotrzebowania społecznego i zmian na rynku pracy. Zasadniczo zmniejszyła się liczba bezrobotnych na naszym obszarze – z ok. 14% do poniżej 6% - zmiany zaszły też w najbardziej poszukiwanych zawodach.

Oczekujemy więc na Państwa sugestie i propozycje odnośnie planowanej zmiany w określeniu grupy osób defaworyzowanych. Analiza rynku pracy oraz doświadczenia nabyte przez LGD w trakcie rozpoczętej realizacji projektu własnego wskazują na konieczność zmiany ograniczenia wiekowego bezrobotnych lub całkowitego zniesienia takiego warunku.

Sugestie i propozycje prosimy zgłaszać bezpośrednio w Biurze LGD lub droga mailową i telefoniczną do dnia 8 marca 2018 roku. Istnieje również możliwość przesłania swych uwag na załączonym formularzu.

Formularz zmiany zapisów w LSR

 


 

AKTUALIZACJA LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY GRANTOBIORCÓW - KONSULTACJE

Podczas swego posiedzenia 6 grudnia br. Rada Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, bazując na doświadczeniach ostatnich naborów wniosków na realizację zadań grantowych złożyła wniosek o dokonanie aktualizacji lokalnych kryteriów oceny i wyboru grantobiorców.

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w trakcie oceny wniosków garntobiorców, zaproponowano doprecyzować opisu Kryterium 4: Zwiększenie aktywności społecznej oraz sportowej, w taki sposób, żeby punkty w tym kryterium mogli otrzymać wnioskodawcy, których zadania alternatywnie a nie łącznie przewidują działania „aktywizujące społeczność” i/lub „pobudzające do aktywności sportowej”.

Kryteria wyboru - projekty grantowe

Doprecyzowanie dotyczy dotychczasowego zapisu: „Preferowane są operacje w których przewidziano działania aktywizujące lokalną społeczność mieszkańców oraz pobudzające mieszkańców do aktywności sportowej.”

Zaproponowano zaktualizowany zapis następującej treści: „Preferowane są operacje w których przewidziano działania aktywizujące lokalną społeczność i/lub pobudzające mieszkańców do aktywności sportowej.”

W związku z powyższym LGD „Kwartet na Przedgórzu” zwraca się z prośbą o przekazywanie uwag i opinii do zaproponowanej aktualizacji lokalnych kryteriów oceny i wyboru grantobiorców. Uwagi prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmiany zapisów w LSR, telefonicznie: 14 684 66 66, 883 599 699 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 10 stycznia 2018 r. do godz. 16.00.

 


 

Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiany związane są z realizacją projektu współpracy dotyczącego tworzenia oraz oznakowania tras Nordic Walking i zaznaczone są w dokumencie kolorem pomarańczowym. 

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia ''Kwartet na Przedgórzu'': poprzez formularz zmiany   na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 14 684 66 66 do 20 lipca 2017 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

 


 

Stowarzyszenie ''Kwartet na Przedgórzu'' zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag do Kryteriów wyboru dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz dla projektów grantowych.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia ''Kwartet na Przedgórzu'': poprzez formularz zmiany   na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 14 684 66 66 do 17 stycznia 2017 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz