PODZIAŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW

Drukuj Email
Odsłony: 208

W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków na wdrażanie LSR, zwracamy się z prośbą o przekazanie sugestii lub uwag dotyczących dystrybucji tych pieniędzy na działania podejmowane przez Lokalna Grupę Działania.

Proponowana kwota dla „Kwartetu na Przedgórzu” to ok. 405 tys. euro (ponad 1,6 mln zł), z czego co najmniej 35 proc. należy przeznaczyć na pomoc dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu z wdrażania LSR oraz zgłaszanymi potrzebami mieszkańców, pozostałą część powyższej kwoty LGD proponuje przeznaczyć na pomoc w zakresie realizacji operacji polegających na rozwijaniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Swoje uwagi i opinie do zaproponowanego zakresu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmiany zapisów w LSR, telefonicznie: 14 684 66 66, 883 599 699 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 28 maja 2021 r.

Formularz zmiany zapisów w LSR

Redystrybucja środków na pomoc dla przedsiębiorców

Drukuj Email
Odsłony: 268

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu zmiany podziału środków niewykorzystanych na realizacje operacji z zakresów: „Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

 Po analizie zgłaszanej potrzeby zmian i po konsultacji z Radą LGD z inicjatywą aktualizacji LSR w powyższym zakresie wystąpił Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji

Drukuj Email
Odsłony: 395
 1. W wyniku aktualnej oceny poziomu wdrażania LSR oraz uwzględniając zgłaszane przez członków Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu" sugestie w sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działań w bieżącej perspektywie finansowej, Lokalna Grupa działania rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Ewentualne zmiany związane są z zamiarem realizacji dwóch dodatkowych projektów współpracy, w tym jednego o charakterze międzynarodowym. Oba projekty wpisują się w zakres wdrażanej aktualnie lokalnej strategii rozwoju i dotyczą: infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz działań w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo obszaru LGD. Wspomniane operacje będą realizowane w ramach możliwego zwiększenia budżetu do 10% w ramach poddziałania 19.3 Po przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie rozpoznania w tej sprawie możliwa byłaby współpraca partnerska przy realizacji ww. projektów z czteroma lokalnymi grupami działania – trzema krajowymi oraz jedną zagraniczną.

Aktualizacja lokalnych kryteriów oceny operacji dla projektów grantowych oraz zapisów LSR

Drukuj Email
Odsłony: 686

Rozpoczynamy konsultacje społeczne

Na wniosek Rady LGD Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" rozpoczyna konsultacje społeczne projektu zmiany kryteriów wyboru operacji dla projektów grantowych. Propozycja dotyczy zmiany dotychczasowej punktacji w kryterium "Doświadczenie", która obecnie wynosi 1 lub 2 pkt. Konsultacje dotyczą również poziomu dofinansowania w projektach grantowych. Proponuje się ujednolicić przedmiotowy poziom do 100% dofinansowania dla wszytskich podmiotów.

AKTUALIZACJA LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - KONSULTACJE

Drukuj Email
Odsłony: 1255

Rozpoczynamy konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” informuje, że w związku przeprowadzoną przez UMWM kontrolą LGD i zawartym w pokontrolnym raporcie zaleceniem, rozpoczyna procedurę aktualizacji lokalnych kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Więcej artykułów…

 1. Konsultacje

Podkategorie

 • Redystrybucja środków na pomoc dla przedsiębiorców

  Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu zmiany podziału środków niewykorzystanych na realizacje operacji z zakresów: „Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

   

  Po analizie zgłaszanej potrzeby zmian i po konsultacji z Radą LGD z inicjatywą aktualizacji LSR w powyższym zakresie wystąpił Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

  Analizie poddano zarówno aktualny poziom realizacji operacji dotyczących ww. zakresów, jak również zaobserwowane zainteresowanie przedsiębiorców wskazanymi naborami. Przeanalizowano także zakres problemów, na jakie napotkali beneficjenci w realizacji każdej z operacji wybranej przez LGD do finansowania oraz uwzględniono wnioski z przeprowadzanych każdego roku warsztatów refleksyjnych, stanowiących formę periodycznej ewaluacji. Ponadto wzięto pod uwagę zmianę sytuacji rynkowej, związaną z panującą od ponad roku sytuacją epidemiczną w kraju, która spowodowała znaczący wzrost ryzyka związanego z inwestowaniem w rozwijanie funkcjonujących już firm. Zwiększyło się natomiast zainteresowanie pomocą na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

  Proponowana zmiana dotyczyć będzie przeniesienia części niewykorzystanych środków na realizację operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej na pomoc dla tworzących nowe podmioty gospodarcze. Łącznie do przeznaczenia na oba działania jest blisko 891 tys. zł. Wedle propozycji LGD po dokonanych zmianach do wykorzystania dla rozwijających swoje firmy byłoby niespełna 581 tys. zł, natomiast dla podejmujących działalność gospodarczą – 360 tys. zł.

  W związku z powyższym LGD „Kwartet na Przedgórzu” zwraca się z prośbą o przekazywanie uwag i opinii do zaproponowanej aktualizacji lokalnych kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uwagi prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmiany zapisów w LSR, telefonicznie: 14 684 66 66, 883 599 699 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00.

  Formularz zapisów w LSR

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz