Plan komunikacji

Odsłony: 1811
Drukuj Email

LGD „Kwartet na Przedgórzu” zaplanowała działania komunikacyjne w celu skutecznego zaangażowanie mieszkańców w realizację LSR 2014-2020. Poniżej znajduje się tabela z celami komunikacyjnymi oraz działaniami, które te cele będą realizować. Więcej...

LGD „Kwartet na Przedgórzu” zaplanowała działania komunikacyjne w celu skutecznego zaangażowanie mieszkańców w realizację LSR 2014-2020. Poniżej znajduje się tabela z celami komunikacyjnymi oraz działaniami, które te cele będą realizować.

Tabela - Cele i działania komunikacyjne LSR na lata 2014-2020
 
Grupy docelowe działań komunikacyjnych to: wszyscy mieszkańcy, jako potencjalni beneficjenci, a w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe oraz zidentyfikowane grupy defaworyzowane. Zróżnicowanie środków przekazu będzie związane przede wszystkim z grupami – potencjalnymi beneficjentami kolejnych ogłaszanych konkursów.
Środki przekazu stosowane w działaniach to przede wszystkim pakiet standardowy (informacja na stronie www LGD oraz partnerów, obecność w mediach społecznościowych oraz komunikaty do mediów), wykonywany w ramach pracy własnej.  Zakłada się w kluczowych momentach możliwość wykupienia ogłoszeń w lokalnych mediach. Ponadto niektóre działania będą wspierane mailingiem do różnych grup i sektorów, jako forma sprawdzona w trakcie przygotowań do LSR. Cel komunikacyjny III jest w całości skierowany do realizatorów projektu, a więc działania informacyjne będą ograniczone do mailingu i informacji na stronie www.
Planowane efekty zostały określone dla wszystkich celów. Są to przede wszystkim: dotarcie do jak największej grupy mieszkańców, zwiększenie liczby składanych wniosków w stosunku do okresu 2007-2013, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, a także podniesienie wiedzy wnioskodawców przekładające się na jakość składanych projektów. Sukcesem końcowym będzie zgodne z harmonogramem wdrożenie LSR 2014-2020.
Ocena ryzyk, które mogłyby mieć negatywny wpływ na powodzenie Planu komunikacji planu została przeprowadzona na kilku poziomach: na poziomie partnerstwa, na poziomie kontaktów z beneficjentami, na poziomie kontaktów z IW oraz na poziomie lokalnym w sytuacji utraty dobrego wizerunku lub zaufania społecznego. Ryzyka są zhierarchizowane w oparciu o cztery kierunki: bardzo prawdopodobne, mało prawdopodobne, mające duży wpływ i mały wpływ.
Badanie skuteczności przekazu będzie monitorowane. Plan komunikacji zakłada wskaźniki realizacji działań (liczba maili, zapytań, wejścia na stronę, listy obecności na szkoleniach, ilość udzielonego doradztwa itp.) oraz planowane efekty. Ocena skuteczności działań będzie przedmiotem ewaluacji przewidzianej raz na dwa lata. Wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych będą podstawą do korekty Planu komunikacji.
Wnioski i opinie zebrane podczas działań komunikacyjnych dokumentowane będą w badaniach ankietowych. W przypadku zaistnienia istotnych problemów z wdrażaniem LSR lub pojawieniem się sytuacji kryzysowej zostanie powołany zespół kryzysowy, który zaproponuje korekty w działaniach komunikacyjnych.

 

Swoje uwagi i ewentualne sugestie można zgłaszać także telefonicznie - 14 684 66 66 lub drogą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Przypominamy, że Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz