RADA WYBRAŁA 25 WNIOSKÓW DO FINANSOWANIA

17 kwiecień 2018 Odsłony: 382
Drukuj

DSC02747

Nabory wniosków na powierzeń do realizacji zadań grantowych zostały rozstrzygnięte. 11 kwietnia Rada LGD na realizację łącznie 25 operacji przyznano pomoc w wysokości prawie 200 tys. złotych. Wszystkie ze złożonych wniosków pozytywnie przeszły ocenę zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

Dofinansowanie otrzymają autorzy projektów składanych w naborach z zakresów: wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury (łącznie ponad 78,5 tys. zł); działania sportowe i/lub rekreacyjne (łącznie niespełna 42 tys. zł); promowanie obszaru Przedgórza (łącznie 79 tys. zł). W sumie złożono w tych naborach 30 wniosków. Wszystkie zostały wybrane do finansowania, ale o ile w naborze z „promowania Przedgórza” oraz z „działań sportowych” wszystkie projekty zmieściły się w limicie dostępnych środków, określonych w ogłoszeniu, to w naborze z „wyposażenia podmiotów kultury” 5 operacji znalazło się na miejscach rezerwowych listy rankingowej. To oznacza, że w przypadku, gdy którekolwiek z zadań nie będzie realizowane, wówczas w jego miejsce wejdzie kolejny wniosek znajdujący się na najwyższym miejscu rezerwowym.

WIĘCEJ... (listy rankingowe, protokół...)

Kolejne nabory wniosków LGD „Kwartet na Przedgórza” przeprowadza w dniach 25 kwietnia – 22 maja 2018 roku. Nabory przeznaczone są na projekty dotyczące rozwoju działalności gospodarczej oraz operacje grantowe, związane z tworzeniem obywatelskich miejsc rekreacji, nazwanych „Przedgórzańskie inspiracje”…