ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

22 marzec 2018 Odsłony: 405
Drukuj

zakończenie 2-3-4

11 kwietnia posiedzenie Rady LGD

19 marca zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań w ramach projektów grantowych. Nabory prowadzono od 27 lutego br. Na trzy zakresy działań złożono 30 wniosków.

Wnioskodawcy ubiegają się o pomoc finansową na projekty dotyczące wyposażenia podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz promocję obszaru Przedgórza. Dofinansowanie w zależności od rodzaju realizowanego zadania grantowego wynosiła od 6 do 10 tys. zł. Wnioski składały stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, kluby sportowe, ośrodki kultury, a także grupy nieformalne. Największe zainteresowanie wzbudził nabór wniosków na zadania związane z wyposażeniem, w którym wnioskodawcy zadeklarowali realizację 13 projektów. Wiadomo więc, że kilka z nich nie zmieści się w limicie dostępnych środków, który w tym naborze wynosi 80 tys. zł. Na posiedzeniu wyznaczonym na 11 kwietnia wnioski oceni Rada Stowarzyszenia, a na kolejnym zebraniu najlepsze z nich wybierze do finansowania.

Być może nie będzie problemu z projektami złożonymi do naborów dotyczących organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz związanych z promocją Przedgórza. Jak bowiem policzono w Biurze LGD, jeśli wszystkie operacje pozytywnie przejdą weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ocenie według lokalnych kryteriów otrzymają minimalną wymaganą liczbę punktów, wówczas 7 wniosków na organizację imprez sportowych oraz 10 projektów realizujących zadania promocyjne w komplecie będą mogły być wybrane do finansowania.

Wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych 90%, natomiast dla osób fizycznych 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Następne nabory – w ramach projektu grantowego – z zakresu „Przedgórzańskie inspiracje" oraz dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą, będą ogłoszone w terminie 25 kwietnia – 22 maja br.