WNIOSEK „GRANTOWY” WYCOFANY

09 luty 2018 Odsłony: 499
Drukuj

week in reverse

LGD informuje, że Wniosek o Przyznanie Pomocy na realizacje projektu grantowego nr 4/2017/G z zakresu „Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury" został wycofany na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Powodem wycofania wniosku było nieosiągnięcie wymaganego limitu 50 tys. zł łącznych kosztów wszystkich projektów złożonych w ww. naborze. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu" 7 lutego 2018 r. podjął decyzję o wycofaniu WoPP, unieważnieniu naborów i ponownego ich przeprowadzenia w terminie 27.02.2018 – 19.03. 2018 r.

Wnioskodawców, którzy złożyli swoje projekty w ww. naborze, uprasza się o dokonanie niezbędnej aktualizacji w dokumentacji i przystąpienie do kolejnego naboru. Za utrudnienia przepraszamy...