„SZUKAMY SMAKÓW PRZEDGÓRZA” - regulamin konkursu

01 lipiec 2013 Odsłony: 2808
Drukuj Email

W maju zainaugurowaliśmy badania mające na celu identyfikację i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, wytwarzanych na obszarze LGD potrawach, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu. Chcemy odtworzyć tradycyjne, lokalne potrawy i uchronić je przed zapomnieniem. To bowiem nasze dziedzictwo, element tożsamości i jednocześnie świetna okazja do promocji Przedgórza. Badaniom towarzyszy konkurs, do którego gorąco zapraszamy. Na autorów najlepszych przepsiów czekają nagrody... Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Konkurs „TRADYCYJNE SMAKI PRZEDGÓRZA” zwany dalej „Konkursem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” z siedzibą w Warysiu, zwanym dalej „Stowarzyszeniem” lub „LGD”.
2. Celem konkursu jest:
a) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu, wytwarzanych na obszarze LGD,
b) promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności przez regionalną gastronomię,
c) identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu.
3. Oceny zgłoszonych do Konkursu potraw (dań) w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu opisu potrawy zgodnie z wymogami określonymi w ankiecie konkursowej, a w przypadku wybranych przez Komisję Konkursową potraw również przygotowanie potrawy do degustacji oraz fotografii.
5. Przepisy kulinarne na spośród zgłoszonych potraw - wybranych przez Komisje Konkursową, zostaną wydane, po rozstrzygnięciu konkursu, w książce kucharskiej.
6. Konsultantem kulinarnym konkursu jest Pan Paweł Piszczek.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru działania Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu, wypełnienie ankiety zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie jej na adres Stowarzyszenia lub dostarczenie jej osobiście do Biura Stowarzyszenia lub u Konsultanta kulinarnego.
3. Ankietę konkursową należy wypełnić czytelnie i kompletnie oddzielnie dla każdego dania (potrawy) wg kategorii dań określonych w ankiecie.
4. Ankietę należy dostarczyć do Biura w sposób określony w pkt 2 do dnia 30.09.2013 r.
5. Wszystkie potrawy konkursowe muszą składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.
6. Jedna osoba (jeden podmiot) może złożyć więcej niż jedną ankietę.


III. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU I NAGRODY.

1. Dania zgłoszone do konkursu będą oceniane przez Komisje Konkursową w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa na podstawie złożonych ankiet konkursowych, bez względu na kategorie, wyłoni 10 potraw, które najtrafniej odnoszą się do celów konkursu.
3. W drugim etapie, Komisja poprosi autorów przepisów wyłonionych zgodnie z pkt 2. o przygotowanie potraw, które zostaną poddane ocenie w celu wyboru najlepszych. Stosowane będą następujące kryteria wraz z punktacją:
- walory smakowe – ilość punktów: 0 – 6
- wygląd potrawy – ilość punktów: 0 – 5
- związek dania z regionem i jego tradycjami – ilość punktów: 0 – 10
4. Każde danie może otrzymać maksymalnie 21 punktów.
5. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.10.2013 r.
7. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 3 tys. zł
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wydłużenia rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania dużej liczby ankiet.
9. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej LGD www.kwartetnaprzedgorzu.pl a zwycięzcy konkursu zostaną o nich poinformowani pisemnie.
10. Autorzy wybranych w pierwszym etapie potraw przez Komisję Konkursową są zobowiązani do przygotowania potrawy do degustacji podczas imprezy rozstrzygającej Konkurs lub w innym terminie według oddzielnych ustaleń pomiędzy LGD a uczestnikiem konkursu. Produkty niezbędne do wykonania dań należy zapewnić we własnym zakresie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami Konkursu.
3. Złożenie ankiety konkursowej jest równoczesne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć potraw konkursowych oraz uczestników konkursu.
5. Prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu Przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia.

ANKIETA KONKURSU „TRADYCYJNE SMAKI PRZEDGÓRZA”
Metryczka

1. Imię i nazwisko

2. Wiek

3. Adres zamieszkania

4. Numer telefonu, adres e-mail

Nazwa dania (dań) wraz z opisem przygotowania

1. Nazwa przystawki

2. Nazwa zupy

3. Nazwa dania głównego

4. Nazwa deseru

5. Nazwa napoju

6. Nazwa przetworu

7. Składniki (wraz z dokładnymi ilościami, np. 10 dkg mąki lub szklanka mąki, etc.)

8. Opis przygotowania

Informacje o daniu – tradycja i pochodzenie

9. Skąd Pani/Pan zna przepis (kto go przekazał, w jakich okolicznościach)?

10. Jak długo jest w Pani/Pana rodzinie?

11. Jakie Pani/Pana zdaniem składniki dania są charakterystyczne dla regionu?

a) rodzaj przypraw-innych składników – jaki?

b) metoda produkcji składników – jaka?

c) metoda upraw-hodowli – jaka?

d) metoda przetwarzania – jaka?

e) sposób przechowywania-konserwowania – jaki?

12 Na jakie okazje danie jest przygotowywane?

13 Sposób podania (dodatki, napój)

14 Czy z potrawą wiążą się jakieś rodzinne (historyczne) opowieści, anegdoty, jeśli tak to jakie?


Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

………………………………………………………
Data i czytelne podpisy uczestników

Więcej informacji o naszej akcji

 

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz